วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

กลยุทธ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์(Product Life Cycle: PLC) ของตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์

กลยุทธ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์(Product Life Cycle: PLC)หมายถึง วิถีทางยอดขายและกำไรของกิจการตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product Development)เริ่มต้นตั้งแต่กิจการค้นหาและพัฒนาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ในขั้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ ยอดขายเท่ากับ 0 กิจการต้องใช้เงินลงทุนมากในขั้นนี้บริษัทเราได้ทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อต้องสนองความต้องการของผู้บริโภค
2. ขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ (Introduction)เป็นช่วงที่ยอดขายเจริญเติบโตอย่างช้าๆ ขณะที่กิจการแนะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ทางตลาดขั้นนี้ยังไม่มีอะไรเพราะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
3. ขั้นเจริญเติบโต(Growth)เป็นช่วงที่ตลาดยอมรับผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วและทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นในช่วงนี้บริษัทได้มียอดขายเพิ่มเพราะเราได้ทำการนำเสนอตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ลูกค้าเกิดการตอบรับมาเป็นอย่างดีเพราะว่าสะดวกและใช้ง่ายต่อการใช้งาน
4. ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่หรืออิ่มตัว (Maturity)ในช่วงนี้อัตราการการเจริญเติมโตของยอดขาย ชะลอตัว เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักและยอมรับในผลิตภัณฑ์ แล้วกำไรต่ำลงเนื่องจาก กิจการต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ เพื่อให้พ้นจากการแข่งขันการ ปฎิบัติต่อไปของบริษัทคือการประชาสัมพัทธ์พร้อมกับดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลูกค้าและป้องการการแข่งขันจากคู่แข่ง
5. ขั้นถดถอย(Decline)เป็นช่วงที่ยอดขายและกำไรลดลงอย่างลวดเร็วและในช่วงนี้บริษัทต้อง คิดค้นวิธีที่จะปล่อยให้สินค้าตายไปเลยหรือจะคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาทดแทนเราได้คิด ทำ พัดลมพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจะได้มีกำไรต่อไปโดยไม่ขาดทุน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น